Natuurstichting Vrienden van de Schwienswei

Met zijn allen in en voor de natuur

Infotheek


De Schwienswei    

(zie ook)

www.birdingplaces.eu/en/birdingplaces/netherlands/schwienswei

 

Vogels

De Schwienswei is het leef- maar ook het broedgebied van veel soorten vogels. Zowel de ijsvogel als de grote gele kwikstaart broedt in het gebied. Zij zijn vaak, al foeragerend, te zien langs de waterkant of al scherend (ijsvogel) of net golvend vliegend (kwikstaart) over het wateroppervlak. De grote bonte specht broedt in een zelf gekapt hol in een boomstam en de staartmees bouwt met duizenden donsveren een nest in de oksel van een tak. Andere broedende vogels zijn de spreeuw, de boekvink en de putter of distelvink. In het riet langs de vijvers broedt de rietzanger en aan de waterkant maakt canadese gans, de wilde eend, de nijlgans, de meerkoet en het waterhoen zijn nest. Ook vinden we er een kolonie reigers die elk jaar in bomen hun grote nesten bouwt. Uilen en aalscholvers worden waargenomen en soms hoor je de groene specht, de vlaamse gaai, de zanglijster of de buizerd. Vaste wintergasten zijn de vele roodborstjes, de zilverreiger en de kuifeend. In het voorjaar bezoekt zelfs de oeverloper tijdelijk het gebied.

Zoogdieren

De bever heeft ook zijn intrede gedaan in de Schwienswei, net als de wasbeer, die onlangs gezien werd in het gezelschap van drie jongen. Regelmatig laten reeën zich zien of treffen we sporen aan van de vos. Een nachtcamera maakte zelfs beelden van een foeragerende das. Eekhoorns springen er van tak tot tak. Iets dat wij vooral in de winter kunnen waarnemen als de bladeren gevallen zijn.

In en om het water

In de vijvers zwemt de karper, de zeelt en de snoek van soms wel een meter lang. In het voorjaar horen we de kikkers en zien we langs de waterkant kikkerdril. Tussen het riet vliegen de vele soorten juffers, zoals het lantaarntje en de weidebeekjuffer, en libellen, zoals de oeverlibel en de grote keizerlibel. Waterpest is een waardplant voor vele soorten libellen en juffers en lange rechtopstaande gewassen aan de oever, zoals de kattenstaart en het riet hebben de larven nodig om uit het water omhoog te klimmen zodat de libel of juffer uit de larvehuid kan kruipen. De schildpadden die in het gebied zijn uitgezet vormen echter een lichte bedreiging voor de larven.

Vlinders

Er dwarrelen vlinders, zoals het bosblauwtje, het icarusblauwtje, de gehakkelde aurelia, dagpauwoog, admiraalvlinder, citroenvlinder, landkaartje, distelvlinder, verschillende soorten witjes en zelfs de koninginnenpage en de spaansevlag over de bebloemde weiden.

Planten

In de Schwienswei vind je veel soorten planten die aan moerasgrond, zoals het moeras-vergeet-mij-niet, watermunt, beekpunge, waterkers en moerasspirea, of aan kwelwater, zoals de prachtige waterviolier, gebonden zijn. Bijzonder is verder de breedbladige wespenorchis, de sleedoorn, de aronskelk en de zeldzame tongvaren. 

Het gebied is rijk aan brandnetels en er groeien vijf soorten distels, waaronder de grote kaardenbol en de akker-, speer- en kruldistel. De brandnetel is de waardplant van wel 200 soorten insecten, zoals bijvoorbeeld de dagpauwoog. De distel is de waardplant van de onder meer de distelvlinder maar de zaden van de akkerdistel zijn in de herfst en winter het lievelingsvoedsel van de mooi gekleurde putter of distelvink.

Het gebied is rijk aan brandnetels en er groeien vijf soorten distels, waaronder de grote kaardenbol en de akker-, speer- en kruldistel. De brandnetel is de waardplant van wel 200 soorten insecten, zoals bijvoorbeeld de dagpauwoog. De distel is de waardplant van de onder meer de distelvlinder

Paddestoelen

In de herfst treffen we vele soorten paddestoelen en zwammen aan. Bijzonder is het judasoor, een zwam die bij droog weer verschrompelt maar bij regen weer regenereert.  Ook is de rode bekerzwam aanwezig welke in de strooisellaag tussen januari en maart zijn opvallende kop op steekt op rottend wilgen- en essenhout.

De Vleermuis

In deze infotheek willen wij jullie informeren over allerlei mooie dieren die in de Schwienswei voor komen.
onder ander de Dwerg vleermuis. Dit is een fragment over het geluid wat zij produceren, hoorbaar gemaakt door middel van een batdetector. 

Nieuws

Feed

23-01-2020

Vrienden van de Schwienswei het predicaat van Kern met Pit hebben gehaald voor ons project "Schwienswei & Insecten. Kern met Pit

Met trots willen we jullie mededelen dat de Vrienden van de Schwienswei het predicaat van Kern met Pit hebben gehaald voor ons project "Schwienswei & Insecten. Kern met Pit heeft dit project ondersteunt met...   Meer


09-04-2019, 11:31

Gastenboek

Vandaag heeft de Webmaster de website verfraait met een gastenboek. Onder contacten kunt u de link vinden.    Meer


25-03-2019, 11:58

_nieuwe website vrienden van de Schwienswei_

De werkgroep vrienden van de Schwienswei hebben de afgelopen maanden kei hard gewerkt zo wel in als buiten de Schwienswei. Vanaf het heden hebben we ook een website. Hier komen alle in en outs van en over de...   Meer


25-03-2019, 11:43

__Ook bij de visvijver van de Schwienswei sporen van de bever__

Op het vogel eiland bij de visvijver zijn ook sporen gevonden van de Bever. Een recentelijke om geknaagde boom is hier gespot.    Meer
 

 


 


 


 


 

E-mailen