Vrienden van de Schwienswei

Met zijn allen in de natuur


De brug over de Roodebeek is in gebruik genomen.


Wandelroutes door de Schwienswei

Met toestemming van het Natuurhistorisch Genootschap Limburg uit het boek: 'de Geleenbeek'.

50 bomen geplant in de Schwienswei

We weten het allemaal dat de boomplantdag helaas niet door kon gaan in de Schwienswei vanwege het coronavirus, maar er waren wel al 50 bomen besteld. Vandaag heeft Vixia die bomen gepoot het gaat om 50 bomen. De naam van de boom is Zoete Kers, de Latijnse benaming Prunus Avium.


Vlinder Stichting

De Nieuwsbrief van de VlinderstichtingPit en passie in de Schwienswei

We zijn bijzonder blij en verheugd met het mooie artikel en dito foto in de jongste Stadskrant over onze nominatie voor Kern met Pit en over het winnen van de Elisabeth Strouven-prijs. Wij gaan het winnen van deze prijzen, maar ook de goedkeuring van ons jaarverslag plus -plan en begroting door de Gemeente vieren op Tweede Paasdag in Broukheim. Met een heuse receptie waarvoor wij nu alvast iedereen - omwonenden, gebruikers, verenigingen, collega natuurverenigingen, de Gemeente maar ook De Limburger -van harte uitnodigen. Enne...de Paashaas was blij met de uitnodiging en heeft meteen toegezegd. Hij zorgt voor een verrassing voor de kinderen. Het gevarieerde programma volgt later!  

E-mailen